Proběhla úprava zhlaví od Velkého Března. Obloukové výhybky splňují geometrii oblouků.

29.05.2014 22:00