Odkazy

Zubrnická museální železnice - muzejní provoz - jízdní řád - železniční muzeum na nádraží v Zubrnicích

www.zubrnickazeleznice.cz

 

 

Muzeum lidové architektury Zubrnice - soubor historických budov - otevírací doba - akce

www.zubrnice.cz

 

 

Obec Zubrnice - ubytování - pohostinství - kultura - turistika - dopravní spojení

www.obeczubrnice.cz

 

Kolejiště Radislava Wimmera

www.kolejiste-zdar.cz